iMMem

iMatge i Memòria.Presentació:

iMMem es una tecnologia de comparació d'imatges nova i extremadament eficaç feta per EnSoft.

iMMem NO es un cercador d'imatges basat en informació textual. iMMem tampoc busca imatges atenent al seu 'contingut', no busca 'cares' o 'cotxes' o 'cases'.

iMMem busca imatges que tinguin un aspecte similar entre elles, es a dir, compara les imatges per el seu aspecte; per la seva distribució de colors i llums en el pla.

iMMem de fet es tant eficaç que ens permet de fer amb els nostres ordenadors tot una sèrie de tasques que fins ara eren considerades 'fora de l'abast' dels ordenadors normals, per exemple comparació de vídeo a temps real.

Motivació:

Des de fa ja temps, els ordenadors son capaços de fer cerques massives de paraules en texts. Ens és fàcil de saber per exemple quins dels nostres documents contenen una certa paraula, però en canvi, NO tenim la mateixa facilitat amb la informació gràfica.

No podem saber (fins ara) de manera trivial si una imatge que veiem a internet o la tele la tenim en els nostres ordenadors o no, i encara menys cercar una imatge determinada en una pel·lícula o per que no, en tota una sèrie.

iMMem va néixer per acabar aquest estat de coses, posant les basses d'un mètode eficaç de comparació d'imatges, que proporciona a la informació gràfica una metodologia de comparació propera en prestacions a las de la informació textual y que per tan habilita als nostres ordenadors a que puguin fer comparacions d'imatges de forma massiva (milions de comparacions per segon en els pc's actuals).

Descripció:

Des d'un punt de vista pràctic, la tecnologia iMMem permet fer cerques en grups arbitraris d'imatges; tan d'imatges aïllades (fotos/dibuixos) com de video. Es a dir, podem cercar una certa imatge dintre d'un conjunt arbitrari d'imatges, o un fragment de vídeo en un grup de pel·lícules, etc etc etc.

El procés funciona de forma similar a la 'indexació' de les tecnologies textuals actuals, ens les que els texts (aquí les fotos/videos) son llegits un cop, processats, i els resultats es guardan als indexs juntament amb referencies als fitxers originals.

El procés de cerca implementat té dues característiques bàsiques:

Robustesa: Una mateixa imatge cambiada de mida o de proporcions es sempre detectada com a molt propera a la imatge original.

Eficiència: El procés resulta tant eficient que permet per exemple comparar vídeo a temps real contra hores de vídeo previament indexat, i anar detectant les repeticions que es van produint.

Expansions:

La tecnologia iMMem s'está desenvolupant de forma constant tant en l'aspecte teòric, on per exemple noves métriques de similaritat estan sent experimentades, com en el pràctic, on s'estan fent noves aplicacions mes enllá de la funcionalitat de 'cerca', com per exemple en el calcul automatitzat de storyboards per el camp videogràfic.


Nota Legal:
La tecnologia iMMem  es © (2005-2010) de Joan Vilaseca Corbera.


deumil.catcatalan artsMusicflckrPhoto