iMMem

iMatge i Memòria.

Des d'aquesta pàgina es poden veure varis exemples de l'aplicació de la tecnologia iMMem en indexacions de grups de imatges fixes a internet.

Per a una demostració de les possibilitats de iMMem en el camp de la imatge en moviment visiteu la pàgina de demostració a TvTrac.

Totes les següents col.leccions que formen aquesta demostració funcionan de manera similar, enganxi o escrigui l'adreça de l'imatge que es vol buscar en el camp 'imageUrl' i premi el botó 'search'.

El servidor es baixarà la imatge a partir de la url proporcionada, calculará la informació sobre el seu aspecte, y llançarà la cerca corresponent en la col.lecció triada, si no fos possible baixar la imatge, es generará una pàgina d'error.

En totes les col.leccions, al fer click sobre una de les imatges dels resultats provoca una nova cerca a partir de dita imatge. En la majoria de les col·lecions es disposa de l'url de la página en la que es trobaven les imatges originalment en el moment de la seva indexació, per si es vol visitar.

Si alguna de las imatges dels resultats ja no existeix en el moment de fer la consulta, es visualitza com una imatge buida. Cal recordar, que la tecnologia iMMem no necesita guardar les imatges un cop indexades, tan sols guarda les seves referencies.

Col.lecciones grans

Unas 200000 imatges variadas de Google+Yahoo indexadas en Octubre del 2007.

Col.leccions d'art institucionals

Col.lecció Joconde Catàleg dels Museus de França del Ministeri de Cultura francés, unas 11000 imatges d'obras de artistes amb noms de la A a la D.

Col.leccions d'art particulars

Uns 1700 cuadres y litografies clàssicas provinents de  WebMuseum Paris.
Uns 3000 cuadres clàssics trobats a  CGFA